Vision Quest

Diplomová magisterská práce o přechodových rituálech

Autor: Mgr. Václav Mandovec

Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, PhD