Holotropní dýchání

Bakalářská diplomová práce

Autor: Václav Roučka

Vedoucí: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.